Běžné překlady

Nabízím překlady v následujících oborech

 

Administrativní obory
 • obchodní právo
 • občanské právo
 • pracovní právo
 • účetnictví
 • korespondence obchodní i soukromá
 • beletrie
 • prezenční texty (katalogy, letáky, prospekty)
 • články, tiskové zprávy

 

Technické obory
 • normy, manuály
 • návody k obsluze
 • bezpečnostní listy
 • protokoly o zkoušce, atesty, certifikáty
 • katalogy, směrnice
 • webové stránky
 • gastronomie

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.